Kompetensutveckling - logopedi

 


Forskningsseminarier HT 2018


Kompetensutveckling för lärare/handledare


All utbildning vid KI ska hålla mycket hög kvalitet och ha en stark forskningsanknytning. Enligt KIs utbildningsstrategi ska även utveckling av lärare och handledares pedagogiska kompetens prioriteras. Under den här fliken har vi därför samlat information och aktiviteter som riktar sig till lärare och handledare på logopedprogrammet med fokus på forskning och på pedagogik. Här finner du även länkar till centrala resurser för lärare och handledare.

Handledarutbildning

Handledarutbildning motsvarande en veckas heltidsstudier för audionomer, logopeder och röntgensjuksköterskor med handledar - undervisningsuppdrag inom respektive utbildningsprogram

Ansvarig institution CLINTEC, Institutionen för klinisk vetenskap intervention och teknik, Karolinska institutet
Datum ht 18: 12/9, 20/9, 26/9, 4/10
Alla dagar 9-16
Plats: Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
  Kursplan Handledarutbildning

Anmälan med namn, arbetsplats och aktuell e-post, senast 18/6-18 till Utbildningsnämndens handläggare helen.wessman@ki.se

Om frågor kontakta kursansvarig Annika Sääf-Rothoff  annika.saaf-rothoff@ki.se


Handledarnytt HT18


Boka en föreläsare i logopedi!

Vi presenterar gärna fakta och teman från logopedins olika områden. Omfång och inriktning anpassas efter önskemål, från orientering till fördjupning. Bland andra vänder vi oss till personal och ledare inom hälso- och sjukvård, äldreomsorg, patientföreningar, pensionärsorganisationer, arbetsplatser och studieförbund.

Välkommen med förfrågan! Exempel på våra teman:

  • Joller och barnets tidiga språkutveckling
  • Röstens funktion och röstvård
  • Språkutveckling och talproblem hos barn
  • Språket och hjärnan
  • Språkliga svårigheter vid demens
  • Talsvårigheter vid Parkinsons sjukdom
  • Ät- och sväljsvårigheter hos äldre

Kontakt: christina.hedestedt@ki.se

Specialistordning för logopeder

Från 1 januari 2015 har logopeder möjlighet att ansöka om formell specialisering via Svenska Logopedförbundets specialistråd.
Läs mer om detta HÄR

Logopedi