Halvtidskontroller

Halvtidskontroll. Luca Verrecchia

2017-02-1010:00 Grupprum Fallot, Biblioteket, Karolinska Solna Plan 4 i huvudbyggnaden (röda hissarna) A4:04Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Karolinska Institutet

Halvtidskontroll

Luca Verrecchia

"Testing sound and vibration hypersensitivity in superior
semicircular canal dehiscence syndrome”

Fredag den 10 februari 2017, kl. 10:00
Grupprum Fallot, Biblioteket, Karolinska Solna
Plan 4 i huvudbyggnaden (röda hissarna) A4:04

Huvudhandledare Sakkunniga

Doc. Maoli Duan
Inst för klinisk vetenskap, intervention
och teknik (CLINTEC)
Enh. för ÖNH-sjukdomar
Karolinska Institutet

Bihandledare

Doc Krister Brantberg
Inst för klinisk vetenskap, intervention
och teknik (CLINTEC)
Enh. för ÖNH-sjukdomar
Karolinska Institutet

Doc Anna Magnusson
Inst för klinisk vetenskap, intervention
och teknik (CLINTEC)
Enh. för Audiologi
Karolinska Institutet

Spec.läkare, PhD, Fredrik Tjernström
Öron-, Näs- och Halssjukdomar
Lunds Universitet

Öl. PhD, Niklas Dankwardt Lillieström
Öron-, Näs- och Halssjukdomar
Uppsala Universitet

Välkomna!

Contact person: Luca Verrecchia
Öron-näsa-hals