Halvtidskontroller

Halvtidskontroll. Jeanne Lübbe

2018-10-1913:00 Stora konferensrummet, C177, Karolinska Universitetssjukhuset HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCLINTEC - Enheten för kirurgi

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för kirurgi, Karolinska Institutet

Halvtidskontroll / Half time control

Jeanne Lübbe

"Aspects on Advanced Procedures during Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) for Complex Hepatobiliary Disorders”

Seminariet hålls på det engelska språket

Fredagen den 19 oktober kl. 13:00
Stora konferensrummet, C177, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Huvudhandledare Sakkunniga

Docent Lars Enochsson
Enheten f kirurgi, CLINTEC
Karolinska Institutet samt
Institutionen f. kirurgisk och
perioperativ vetenskap,
Umeå Universitet

Bihandledare

Professor Eduard Jonas
Department of Surgery
Health Sciences Faculty
University of Cape Town, South Africa.

Med dr Urban Arnelo
Enheten f kirurgi, CLINTEC
Karolinska Institutet

Professor Sam Moore
Department of Surgical Sciences,
Division of Surgery
Stellenbosch University, South Africa

Professor Malin Sund
Institutionen för kirurgisk och
perioperativ vetenskap
Umeå universitet

Docent Stefan Linder
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Uppsala universitet

Docent Per Stål
Institutionen för medicin, Huddinge
Karolinska Institutet

Välkomna!

Contact person: Jeanne LubbeImport to calendar
Kirurgi