Föreläsningar och seminarier

Gästseminarium

2018-09-2416:00 till 17:30 Bjuggrenrummet, Enheten för logopedi, F51, Karolinska HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCLINTEC - Enheten för logopedi

FORSKNINGSSEMINARIER VID
ENHETEN FÖR LOGOPEDI, KI, HÖSTEN 2018

Välkomna till höstens forskningsseminarier vid Enheten för logopedi
christina.hedestedt@ki.se
OBS! Uppkoppling via videolänk är tyvärr inte möjlig!

  Gästseminarium
Datum / tid Måndagen den 24 september, kl 16:00-17:30
Lokal Bjuggrenrummet, Enheten för logopedi, F51, Karolinska Huddinge
Titel The role of stress in vocal symptoms – A biologically informed perspective
Föreläsare Sofia Holmqvist-Jämsén, Åbo Akademi
Abstract

Röstsymtom och röststörningar inverkar på kommunikation och mellanmänsklig interaktion. Röstproblem kan därför begränsa individens aktiviteter och inverka på känslan av delaktighet. Även om många studier har identifierat stress som en potentiell riskfaktor vid röststörningar, är sambandet mellan stress och förekomsten av röstsymtom fortfarande oklart. Endast ett fåtal studier har undersökt inverkan av fysiologiska effekter av stress på förekomsten av röstsymtom eller röststörningar (1, 2).
Syftet med avhandlingen var att undersöka sambandet mellan stress och röstsymtom med fokus på möjliga somatiska och biologiska stressmarkörer samt potentiella genetiska faktorer relaterade till stress. Mer specifikt var syftet att undersöka sambandet med hjälp av den biologiska stressmarkören kortisol och att undersöka om möjliga stressrelaterade genetiska riskfaktorer (3) kan förklara interindividuell variation i förekomsten av röstsymtom. Associationen mellan stress och röstsymtom analyserades i två olika urval. I ett upplägg besvarade 39 lågstadielärare frågor kring nivå av upplevd stress och förekomsten av röstsymtom. Resultaten replikerades i ett populationsbaserat urval (N = 1728) där deltagarna besvarade frågor om potentiella symptom på stress, utmattning och förekomsten av röstsymtom. I det populationsbaserade samplet tillhandahöll deltagarna även salivprov för hormonanalys och DNA-analys.
Resultaten visade att lågstadielärare som kände sig stressade, rapporterade mer röstsymtom än lärare med mindre eller ingen stress. Resultaten från det populationsbaserade urvalet visade motsvarande positiva samband. De individer som upplevde utmattning eller någon av de andra mätta stressmarkörerna rapporterade också fler eller oftare förekommande röstsymtom. De individer som hade högre nivåer av stresshormonet kortisol, rapporterade även mer röstsymtom. Individer som var bärare av en viss variant av generna som kodar för oxytocinreceptorgenen respektive genen som kodar för vasopressin 1A receptorn, var i högre grad benägna att uppvisa röstsymtom.

  1. Dietrich, M., & Verdolini Abbott, K. (2014). Psychobiological stress reactivity and personality in persons with high and low stressor-induced extralaryngeal reactivity. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 57, 2076–2089. doi: 10.1044/2014_JSLHR-S-12-0386.
  2. Helou, L.B., Wang, W., Ashmore, R.C., Rosen, C.A., & Verdolini Abbott, K. (2013). Intrinsic laryngeal muscle activity in response to autonomic nervous system activation. Laryngoscope, 123, 2756–2765. doi:10.1002/lary.24109
  3. Rodrigues, S.M., Saslow, L.R., Garcia, N., John, O.P., & Keltner D. (2009). Oxytocin receptor genetic variation relates to empathy and stress reactivity in humans. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106, 21437–21441.

Avhandlingens sammanfattning finns tillgänglig via
http://urn.fi/URN:ISBN:978-***********-8

Välkomna!

Päivikki Aarne
Leg. logoped
Med. dr.
Adjungerad adjunkt
Anette Lohmander
Enhetschef
Professor

 

Contact person: Christina HedestedtImport to calendar
Logopedi