Disputationer

Disputation. Poya Ghorbani

2018-10-1909:00 Föreläsningssal Skandiasalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, SolnaCLINTEC - Enheten för kirurgi

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för kirurgi, Karolinska Institute

DISPUTATION

Poya Ghorbani

"Review and predicition of trauma mortality"

Fredagen den 19 oktober 2018, kl. 09.00
Föreläsningssal Skandiasalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus,
Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Huvudhandledare: Fakultetsopponent:
Docent Lovisa Strömmer
Karolinska Institutet
CLINTEC
Enheten för kirurgi
Professor Torben Wisborg
Institut for klinisk medisin
Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet
Anaesthesia and Critical Care Research Group
Faculty of Health Sciences
University of Tromsø - The Arctic University of Norway
Bihandledare: Betygsnämnd:

Med.Dr. Kjetil Gorseth Ringdal
Oslo Universitetssjukhus
Norska Trauma registret
Avd för Anestesiologi
Vestfold Hospital Trust, Tønsberg

Professor Anders Ekbom
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin Solna
Enheten för Klinisk epidemiologi
 

Docent Lars Lundberg
Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelning för kirurgi

Docent Carl Magnus Wahlgren
Karolinska Institutet
Kärlkirurgi
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Docent Folke Hammarqvist
Karolinska Institutet
CLINTEC
Enheten för kirurgi

Välkomna!

Contact person: Poya GhorbaniImport to calendar
Kirurgi