Disputationer

Disputation. Luca Verrecchia

2018-10-2609:00 ÖNH Hörsalen, Karolinska Universitetssjukhuset, SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, SolnaCLINTEC - Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Karolinska Institutet

DISPUTATION

Luca Verrecchia

"Development of vestibular evoked myogenic and audiometry
for the clinical diagnosis of superior canal dehiscence syndrome"

Fredagen den 26 oktober 2018, kl. 09.00
ÖNH Hörsalen
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Huvudhandledare: Fakultetsopponent:

Maoli Duan
Karolinska institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Enheten för Öron-, Näs, och
Halssjukdomar

Fredrik Tjernström
Lunds Universitet

Bihandledare: Betygsnämnd:

Krister Brantberg
Karolinska institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Enheten för Öron-, Näs, och
Halssjukdomar

Anna Magnusson
Karolinska Institutet

Jan Ygge
Karolinska Institutet

Bo Håkansson
Chalmers Tekniska Högskola
Göteborg

Välkomna!

Contact person: Luca VerrecchiaImport to calendar
Öron-näsa-hals