Disputationer

Disputation. Liv Thalén

This page in English
2019-03-2909:00 Lissma Auditorium, Novum Plan 4, Blickagången 6/Hälsovägen 7, Campus FlemingsbergCampus FlemingsbergCLINTEC - Enheten för logopedi

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för Logopedi, Karolinska Institutet

DISPUTATION

Liv Thalén

"Medical decision-making capacity among geriatric patients with and without dementia
-communication based approaches for assessment and facilitation"

Fredagen den 29 mars, 09:00
Lissma Auditorium, Novum Plan 4, Blickagången 6/Hälsovägen 7, Campus Flemingsberg

Avhandlingen försvaras på engelska

Huvudhandledare: Opponent:

Docent Ing-Mari Tallberg
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Enheten för logopedi

Professor Nicole Müller
University College Cork
School of Clinical Therapies
Department of Speech and Hearing Sciences

Bihandledare: Betygsnämnd:

Fil.Dr. Katarina Heimann Mühlenbock
DART – kommunikations- och dataresurscenter
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Docent Erik Sundström
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi,
vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för neurogeriatrik

Professor Sten Fredrikson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Enheten för neurologi

Professor Charlotta Saldert
Göteborgs  Universitet
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Enheten för logopedi

Docent Maria Friedrichsen
Linköpings Universitet
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
Avdelningen för omvårdnad

Välkomna!

Contact person: Liv ThalénImport to calendar