Disputationer

Disputation. Kristina Pettersson

2018-11-1609:00 Föreläsningssal B64, Karolinska Universitetssjukhuset HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, HuddingeCLINTEC - Enheten för obstetrik och gynekologi

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för obstetrik och gynekologi, Karolinska Institutet

DISPUTATION

Kristina Pettersson

"Complicated vacuum extraction delivery:
focus on traction force"

Fredagen den 16 november 2018, kl. 09.00
Föreläsningssal B64
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Huvudhandledare: Fakultetsopponent:

Gunilla Anje, med. dr.
Enheten för obstetik och gynekologi
CLINTEC
Karolinska institutet
 

Marie Blomberg, professor
Avd. för barn och kvinnors hälsa
Institutionen för klinisk och experimentell medicin
Linköping universitet

Bihandledare: Betygsnämnd:

Magnus Westgren, professor
Enheten för obstetik och gynekologi
CLINTEC
Karolinska institutet

Mats Blennow, professor
Enheten för pediatrik
CLINTEC
Karolinska institutet

Ellika Andolf, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper
Karolinska Institutet, Danderyd

Stefan Johansson, docent
Institutionen för klinisk forskning och utbildning
Karolinska Institutet, Södersjukhuset

Maria Jonsson, docent
Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Uppsala Universitet

Välkomna!

Contact person: Kristina PetterssonImport to calendar
Obstetrik