Disputationer

Disputation. Jonathan Grip

2019-01-2511:15 Birkeaulan, Birke 1 föreläsningssal, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, F52-huset, plan 5Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för anestesi och intensivvård, Karolinska Institutet

DISPUTATION

Jonathan Grip

"On bioenergetic failure in septic shock: Lactate kinetics
and mitochondrial respiration"

(disputationen genomföres på det engelska språket)

Fredagen den 25:e januari 2019 kl.9:00
Birkeaulan, Birke 1 föreläsningssal
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, F52-huset, plan 5

Huvudhandledare: Fakultetsopponent:

Olav Rooijackers, Professor
Enh för anestesi och intensivvård, CLINTEC
Karolinska Institutet

Jukka Takala, Professor
Dept of Intensive Care Medicine
University Hospital Inselspital Bern
Switzerland

Bihandledare: Betygsnämnd:

Jan Wernerman, Professor
Enh för anestesi och intensivvård, CLINTEC
Karolinska Institutet

Inga Tjäder, MD PhD
Funktion Perioperativ Medicin och
Intensivvård, Huddinge
Karolinska Universitetssjukhuset

Maria Klaude, PhD
Enh för anestesi och intensivvård, CLINTEC
Karolinska Institutet

Anna Norrby-Teglund, Professor
Inst för Medicin, Huddinge
Karolinska Institutet

Gerrit van Hall, Professor
Dept of Biomedical Sciences
University of Copenhagen, Danmark

Johan Mårtensson, MD PhD
Inst för fysiologi och farmakologi
Karolinska Institutet

Välkomna!

Contact person: Jonathan GripImport to calendar
Anestesi och intensivvård