Disputationer

Disputation. Alexandra Elliot

2018-11-2309:00 Ulf von Eulers förläsningssal (J3:06), Nya Karolinska Sjukhuset, SolnaKarolinska Universitetssjukhuset, SolnaCLINTEC - Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Karolinska Institutet

DISPUTATION

Alexandra Elliot

"Inverted Papilloma and Sinonasal Malignancies in Sweden"

Fredagen den 23 november 2018, kl. 09.00
Birger & Margareta Blombäck förläsningssal (J3:11)
Nya Karolinska Sjukhuset, Solna

Huvudhandledare: Fakultetsopponent:

Professor Pär Stjärne
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Professor Valerie Lund
University College of London
Ear Institute

Bihandledare: Betygsnämnd:

Ph.D., M.D. Linda Marklund
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Ph.D., M.D. Lalle Hammarstedt-Nordenvall
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap,
intervention och teknik
Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Professor Sonia Andersson
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnor och barns hälsa

Docent Henrik Bergqvist
Sahlgrenska Akademin
Institutionen för klinisk vetenskap

Docent Lena Norberg-Spaak
Umeå Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap

Välkomna!

Contact person: Alexandra ElliotImport to calendar
Öron-näsa-hals