Antagningsseminarier

Antagningsmöte till forskarutbildningen vid CLINTEC

2018-04-0413:30 Sevastikbiblioteket, K54, Karolinska Universitetssjukhuset HuddingeKarolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Antagningsmöten till forskarutbildningen vid CLINTEC våren 2018.

En komplett ansökan (enligt instruktionerna på CLINTECs hemsida, "Rutiner för antagning"), inlämnas i
  • ett original (enkelsidigt, ohäftad samt i ordningsföljd enligt checklistan)
  • två kopior (dubbelsidiga, häftade)

till Agneta Wittlock, Enh för ÖNH, B53, Karolinska Huddinge före utsatt dag och tid.
Inkompletta ansökningar återsändes till sökande utan handläggning.

Antagningsmöte Sista inlämn.dag
till resp. enhetschef
Inlämning till
Agneta Wittlock, B53
2018-04-04, kl 13.30 2018-02-26 2018-03-05, kl. 11.00
2018-05-16, kl. 13.30 2018-04-09 2018-04-16, kl. 12.00

Försäkra dig om att din huvudhandledare och enhetschef kan delta vid antagningsmötet du söker till då deras närvaro är obligatorisk.

Fr o m vårterminen 2018 kommer alla sökande bjudas in samtidigt för att på så sätt ta del av alla sökandes presentationer och diskussioner. Huvudhandledare och enhetschefer kommer att bjudas in enligt tidsschema.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Agneta Wittlock, 08-585 87353 alt forskarutbildning@clintec.ki.se

Contact person: Agneta WittlockImport to calendar
Institution