Invigning av nya lokaler för LOGOPEDI

Publicerat 2018-03-19 11:40. Uppdaterat 2018-03-19 11:40

Den 4 maj från kl 14 inviger Enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet och Funktionsområde logopedi vid Karolinska universitetssjukhuset nya lokaler för utbildning, forskning och vård av kommunikations- och sväljsvårigheter. Lokalerna ligger på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge i F- och C-husen.

På programmet står öppet hus, prova på-aktiviteter, boksläpp om logopedutbildningens historia och mingel, var god se de två bilagorna.

Program

Vägen till logopedin - skapande av en profession

Varmt välkomna!

Anette Lohmander
Enhetschef
Enheten för logopedi
Karolinska Institutet
Elisabet Lundström
Funktionsområdeschef
Funktionsområde Logopedi
Karolinska universitetssjukhuset

PDF icon PDF icon