Inrapportering av vikt/längduppgifter

Här kan ni rapportera in ert barns vikt och längd. Vi önskar att barnet är vägt/mätt på barnavårdscentral eller annan sjukvårdsinstans för ett korrekt resultat.

Tack på förhand!