Skip to main content

Individuell studieplan

Den individuella studieplanen (ISP) fastställs efter antagning.

Enligt lag måste alla doktorander ha en ISP och upprättandet bör därför ske en månad efter beslut om antagning, dock senast 6 månader efter antagning.

ISP förhandsgranskas av studierektor och godkänns av studierektorn för forskarutbildningen vid CLINTEC.