Hjärthälsa hos ungdomar med fetma

Med denna studie vill vi undersöka hur fysisk aktivitet eller metformin påverkar kardiovaskulära riskfaktorer hos feta ungdomar.

Bakgrund

Att gå ner i vikt minskar risken för överviktiga personer att drabbas av hjärt- kärlsjukdomar. Ungdomar med fetma har dock ofta svårt att gå ner i vikt. Det är därför viktigt att hitta andra effektiva sätt att minska riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom i denna grupp.

Syftet med studien

Studien syftar till att undersöka hur fysisk aktivitet eller läkemedlet metformin påverkar riskfaktorer för hjärt- kärlsjukdom, till exempel insulinkänslighet, blodtryck under natten, blodkärlsfunktion och struktur samt massan hos vänster hjärtkammare.

Metformin är ett läkemedel som används för att behandla diabetes, bland annat genom att hämma leverns sockerproduktion. Vi kommer även att studera långtidseffekterna av ett åtgärdsprogram för fysisk aktivitet, fysisk kondition och kardiovaskulära riskfaktorer.

Metod

Deltagarna till studien rekryteras från barnavårdscentraler i Huddinge och Södertälje. De slumpas till en av tre grupper; fysisk aktivitet med en personlig handledare, 2 000 milligram metformin per dag eller en kontrollgrupp. Alla deltagare undersöks innan studien påbörjas samt tre, sex och tolv månader efter att de genomgått programmet för att bland annat bedöma förändringar i hjärt- och kärlhälsa, sockeromsättning, fysisk aktivitet och livsstil hos deltagarna.

Resultat

Vi har ett löpande intag i studien och för närvarande är ett tjugotal ungdomar inkluderade.

Finansiering

  • VR
  • Hjärt-lungfonden
  • FAS
  • Frimurarna
  • Kronprinsessan Lovisas Minnesfond
  • Samariten
  • Jerringfonden

Kontakt

Anonym kvinnaNutritionist, Med. dr. i Fysiologi
Maria Westerståhl
maria.westerstahl@ki.se

 
Pediatrik