Skip to main content

Grundutbildning - obstetrik och gynekologi

På enheten tar vi emot läkarstudenter termin 10 och ett antal Erasmusstudenter från våra nordiska grannländer som går moment, Reproduktion 10 hp hos oss. Momentet är en del av kursen, klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling 22,5 hp och omfattar ämnesområdena gynekologi och obstetrik i öppen- och slutenvård. Verksamhetsförlagd utbildning är centralt under momentet och stor vikt läggs vid primärvårdens perspektiv, förebyggande av sjukdom och vid principer och strategier för diagnostik. Momentet innehåller också kvinnors utsatthet i familj och samhälle samt därtill relevanta författningar och lagar. Ny kunskap integreras med tidigare basvetenskaplig och klinisk kunskap.

Moment reproduktion inleds med introduktionsdagar bestående av föreläsningar och undersökningsteknik. Sedan börjar de kliniska placeringarna som omfattar 3 veckor obstetrik och 3 veckor gynekologi, detta varvas med föreläsningar och seminarier. Momentet avslutas med ett praktiskt prov i form av OSCE och en skriftlig tentamen.

Parallellt med att läkarstudenterna termin 10 är här hos oss får vi också ett antal internationella studenter från bland annat, Kina, Tyskland, Uganda, Frankrike, mm som går på kliniska rotationer i ca 6 veckor med ungefär samma upplägg som för termin 10 studenterna.

Mer information om kursen finns på kurswebben Reproduktion och utveckling Termin 10 (2LK111)

Läkarstudenter termin 6 som går den studentvalda kursen, Perinatologi 7,5hp, har en del av sina placeringar och teori hos oss.

SVK: Perinatologi

Allmän information om SVK