Forskning - pediatrik

Glutathione_reductase

 

 

Glutathione reductase

Molekylstruktur hos ett av människans många enzymer. En mutation kan leda till förändring av en enda liten pusselbit (en enda aminosyra) och detta kan förorsaka en svår sjukdom. Tidig diagnos är en förutsättning för tidig behandling