Forskning - audiologi

This page in English

Vid Enheten för audionomi pågår för närvarande forskningsprojekt inom följande tre huvudområden:

Epidemiologisk hörselforskning

Epidemiologisk hörselforskning undersöker hur vanligt det är med hörselskador och tinnitus. Epidemiologiska metoder kan också kartlägga samband mellan hörselskador och orsaker till skadan. Vanliga orsaker är hög ålder, olika sjukdomar och genetiska faktorer, men också faktorer i arbetsmiljön, i vårt sätt att leva och i samhället kan bidra till ökad risk för hörselskada.

Ann-Christin Johnson, gruppledare
Kemikalier och hörselskada- behovet av en hörselmärkning
Var god se den engelska sidan
Exponering för buller på arbete och fritid hos olika yrkesgrupper
Var god se den engelska sidan
Per Muhr
Bullerexponering och hörseldata bland flygförare i Svenska Flygvapnet Syfte
 
Förekomst av hörselnedsättning bland 18-åringar
Inverkan av bullerexponering före och under värnplikt- utvärdering av hörselvårdsprogram
Tvillingars hörsel
Pernilla Videhult Pierre
Hörseln i LifeGene
Åsa Skjönsberg  
En longitudinell tvillingstudie av hur hörseln påverkas av buller och andra arbetsmiljöexpneringar, ålder samt den genetiska bakgrunden  
Eva B Svensson

Experimentell hörselforskning

Experimentell forskning går ut på att kartlägga och förstå det neurobiologiska underlaget för hur hjärnan kan extrahera och koda ljud av stor relevans för vårt beteende, t.ex. mänskligt tal. Ljudets temporala struktur är avgörande för att kunna uppfatta verbal kommunikation i både tysta och brusiga miljöer. Genom att utforska vilka cellulära mekanismer hjärnan använder för att selektera ut dessa akustiska signaler med hjälp av neurofysiologiska och neuroanatomiska metoder kan vi få en grundläggande förståelse av den neurala koden för kommunikation. I ett längre perspektiv kan sådan grundforskning bidra till att utveckla nya diagnostiska verktyg och behandlingar för centralt betingade hörsel- och språkstörningar som drabbar mer än 10% av den svenska befolkningen.

Gruppledare

Anna Magnusson, gruppledare  
Richard Felix  
Katrin Vonderschen  
Sara Leijon  

Klinisk hörselforskning

Klinisk hörselforskning omfattas av direkt patientbaserad hörselforskning, såsom diagnostik och behandling av olika typer av hörsel- och balanssjukdomar hos patienter i alla åldrar. Det mesta av denna forskning bedrivs på Hörsel- och balanskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och finns beskriven på deras hemsida. Några projekt drivs i samarbete mellan denna klinik och Enheten för audionomi.

Pernilla Videhult Pierre, gruppledare
Läkemedelsbehandling av exogen hörselskada