Skip to main content

Forskning - audiologi

Vid Enheten för audionomi pågår för närvarande forskningsprojekt inom följande tre huvudområden:

Epidemiologisk hörselforskning

Epidemiologisk hörselforskning undersöker hur vanligt det är med hörselskador och tinnitus. Epidemiologiska metoder kan också kartlägga samband mellan hörselskador och orsaker till skadan. Vanliga orsaker är hög ålder, olika sjukdomar och genetiska faktorer, men också faktorer i arbetsmiljön, i vårt sätt att leva och i samhället kan bidra till ökad risk för hörselskada.

Ann-Christin Johnson, gruppledare

Kemikalier och hörselskada- behovet av en hörselmärkning. Var god se den engelska sidan

Exponering för buller på arbete och fritid hos olika yrkesgrupper. Var god se den engelska sidan

Per Muhr

Bullerexponering och hörseldata bland flygförare i Svenska Flygvapnet Syfte

Förekomst av hörselnedsättning bland 18-åringar

Inverkan av bullerexponering före och under värnplikt- utvärdering av hörselvårdsprogram

Tvillingars hörsel

Pernilla Videhult Pierre

Hörseln i LifeGene

Åsa Skjönsberg 

En longitudinell tvillingstudie av hur hörseln påverkas av buller och andra arbetsmiljöexpneringar, ålder samt den genetiska bakgrunden 

Eva B Svensson

Experimentell hörselforskning

Experimentell forskning går ut på att kartlägga och förstå det neurobiologiska underlaget för hur hjärnan kan extrahera och koda ljud av stor relevans för vårt beteende, t.ex. mänskligt tal. Ljudets temporala struktur är avgörande för att kunna uppfatta verbal kommunikation i både tysta och brusiga miljöer. Genom att utforska vilka cellulära mekanismer hjärnan använder för att selektera ut dessa akustiska signaler med hjälp av neurofysiologiska och neuroanatomiska metoder kan vi få en grundläggande förståelse av den neurala koden för kommunikation. I ett längre perspektiv kan sådan grundforskning bidra till att utveckla nya diagnostiska verktyg och behandlingar för centralt betingade hörsel- och språkstörningar som drabbar mer än 10% av den svenska befolkningen.

Gruppledare

Anna Magnusson, gruppledare 

Richard Felix 

Katrin Vonderschen 

Sara Leijon 

Klinisk hörselforskning

Klinisk hörselforskning omfattas av direkt patientbaserad hörselforskning, såsom diagnostik och behandling av olika typer av hörsel- och balanssjukdomar hos patienter i alla åldrar. Det mesta av denna forskning bedrivs på Hörsel- och balanskliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och finns beskriven på deras hemsida. Några projekt drivs i samarbete mellan denna klinik och Enheten för audionomi.

Pernilla Videhult Pierre, gruppledare

Läkemedelsbehandling av exogen hörselskada