Forskare - logopedi

This page in English
Päivikki Aarne

Päivikki Aarne

Med.Dr, adjungerad adjunkt, leg logoped
paivikki.aarne@ki.se
 

Traci Flynn

Traci Flynn

Med.Dr, Post-doc
traci.flynn@ki.se
Tidig tal-, språk- och hörselutveckling hos barn med hörselnedsättningar

Svante Granqvist

Svante Granqvist

Universitetslektor, civilingenjör
svante.granqvist@ki.se

Anna Eva Hallin

Anna Eva Hallin

Fil.Dr., Postdoktor 
annaeva.hallin@ki.se
Språkstörningar och språklig bearbetning i skolåldern.

Britta Hammarberg

Britta Hammarberg

Professor emerita
britta.hammarberg@ki.se
Utprovning och klinisk tillämpning av datorbaserad röstanalys och utveckling av ett interaktivt träningsprogram för röstbedömning

Kerstin Johansson

Kerstin Johansson

Med.Dr., adjungerad adjunkt
kerstin.johansson@ki.se
Talandning och röstfunktion efter skada mot nedre delen av halskotpelaren: implikationer för behandling respektive utvärdering av behandlingseffekter

Anette Lohmander
 

Anette Lohmander

Professor,  leg logoped
anette.lohmander@ki.se
Talutveckling och talstörning vid gomspalt

Elisabet Lundström

Elisabet Lundström

Med. Dr., anknuten
elisabet.lundstrom@ki.se
Röst- och talrehabilitering av huvud-/halstumörpatienter.

Anita McAllister

Anita McAllister

Universitetslektor, leg. logoped
anita.mcallister@ki.se

Röst, tal och oralmotorisk funktion

Ulrika Nygren

Ulrika Nygren

Med.Dr, adjungerad adjunkt, leg logoped
ulrika.nygren@ki.se
 

Ellika Schalling

Ellika Schalling

Universitetslektor, Med. Dr., leg logoped
ellika.schalling@ki.se
Tal-, röst- och språkstörningar vid progredierande neurologisk sjukdom.

Sofia Strömbergsson

Sofia Strömbergsson

Forskarassistent, fil.dr
sofia.strombergsson@ki.se
Funktionella effekter av avvikande tal

Maria Södersten

Maria Södersten

Adj. universitetslektor, docent, leg logoped
maria.sodersten@ki.se
Identifiering av riskfaktorer för röstproblem - individuella faktorer och bullrig arbetsmiljö     

Ing-Mari Tallberg

Docent, anknuten
ing-mari.tallberg@ki.se
Lexiko-semantisk funktion och kognition

Per Östberg

Per Östberg

Universitetslektor, docent, leg logoped
per.ostberg@ki.se
Geriatriska svälj- och kommunikationsstörningar: diagnostik och intervention

 

 

Logopedi