Doktorandmånader att söka för år 2018

Doktorandmånader 2018
Dnr 3-3542/2017
2017-09-11

 


Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

 

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) utlyser ett begränsat antal doktorandmånader för nästa år.

Tilldelade medel skall disponeras under 2018. Doktorand-månader kan tas ut upp till ett år efter disputationen, men senast under december året de är sökta för.

Ansökan kan göras av doktorander och licentiater antagna vid CLINTEC. För att komma ifråga måste, av studierektor godkänd, kopia på ”Årlig uppföljning av forskarutbildningen” (sista inlämningsdag i maj 2017) bifogas ansökan.

Ansökan om doktorandmånader från CLINTEC för år 2018 skall vara Ann-Charlott Nordström, CLINTEC, K 54 tillhanda senast 31 oktober 2017. Ansökan sker på särskild blankett (dnr 3-3542/2017) som hämtas från institutionens hemsida (www.clintec.ki.se) och som skickas eller lämnas in enligt ovan eller mejlas som pdf till ann-charlott.nordstrom@ki.se. Blanketten skall vara ifylld med maskinskrift. Bifoga även ett nytt Ladokutdrag.

Institution