Skip to main content

Centrum för hörsel- och kommunikationsforskning (CHK)

Vi är ett virtuellt centrum för att samordna, stärka och utveckla hörsel- och kommunikationsforskning vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

AW
Agneta Wittlock
2019-05-23