Skip to main content

Beslut om antagning

Prefekten beslutar om antagning/avslag till forskarutbildning efter föredragning av studierektor då behörigheten har säkerställts.

Blanketten ”Beslut om antagning till utbildning på forskarnivå” skall skrivas under av handledarna och sökande. Behörighetsunderlaget läggs som bilaga.

En komplett ansökan lämnas in till LADOK-administratören för vidare granskning och godkännande av studierektorn och prefekt.

I de fall finanseringsplanen undertecknats och godkänts vid grönt ljus ansökan kräver inte ett ytterligare finansieringsavtal bifogas "Beslut om antagning".

Notera att antagningsdatum och startdatum inte måste vara samma (t.ex. om kandidaten ännu inte anlänt till Sverige)

Forskarutbildning innebär forskning under handledning. En genomförd forskarutbildning vid Karolinska Institutet ger en examen av högsta internationella standard. Forskarutbildningen vid Karolinska Institutet innebär fyra respektive två års heltidsstudier. Fyra års heltidsstudier ger en doktorsexamen. Två års heltidsstudier leder fram till en licentiatexamen.