Skip to main content

Behörighet till forskarutbildningen

Bedömning av behörighet till utbildning på forskarnivå visar den centrala bedömningen av behörighet.

Efter att grönt ljus-ansökan och inrättande av doktorandplats återkopplar kandidaten och huvudhandledaren till LADOK-administratören genom att meddela fullständiga namn och epost.

LADOK-administratören vidarebefordar dessa uppgifter till Antagningen, UF centralt vid KI som återkommer till den blivande doktorande med en länk till Varbi och instruktioner inför behörighetsbedömningen.

Behörigheten för kandidaten bedöms enligt centrala rutiner på UF.

För kandidater som inte finns i Sverige ska behörigheten bedömas innan ankomst.

Om behörighet föreligger laddas ett s.k. behörighetsunderlag upp i systemet av handläggare på UF som handledare och sökande fyller i inför beslut om antagning