Skip to main content

Bästa examensarbete inom röstområdet

Bästa röstexamensarbete 2018

Nämnden för Röstfondens bedömarkommitté kom fram till att priset på 5000 kr för bästa examensarbete 2017 inom röstområdet skulle ges till Anna Dahlberg och Hanna Sundström Björnfot med följande motivering:

”I studien utvärderas effekten av feminiserande röstbehandling, som syftar till att hitta en röst som stämmer med könsidentiteten, hos 39 transkvinnor. Retrospektivt insamlade röstinspelningar av transkvinnorna jämfördes med röstinspelningar av 10 cispersoner (person som identifierar sig som sitt vid födseln tilldelade kön). Naiva lyssnare skattade rösterna i kategorierna: ”mycket manlig-ganska manlig-könsneutral-ganska kvinnlig-mycket kvinnlig”. Självskattningar av transkvinnorna analyserades också. Resultaten visade att 82% av transkvinnorna skattade sin röst som mer kvinnlig efter behandling. Överensstämmelsen mellan transkvinnornas och lyssnarnas skattningar var signifikant. Studien håller god vetenskaplig nivå, frågeställningen är avgränsad och väl beskriven. Studien är väl upplagd och analysen välgjord. Den teoretiska underbyggnaden är god och bygger på aktuell och relevant forskning - inte minst viktigt med tanke på den snabba utvecklingen inom området.”

Pristagarna inbjöds att presentera uppsatsen vid Röstforums Riksmöte den 21-22 februari 2018 på SMI i Flemingsberg och att i samband med detta mottaga priset.