Skip to main content

Arbetsmiljö - CLINTEC

Arbetsmiljöorganisation

Arbetsmiljögruppen inom CLINTEC är ett rådgivande och policyskapande organ, som består av 11 medlemmar från olika yrkeskategorier. Det är viktigt att få en kontinuitet i arbetet med fysiskt, organisatoriskt och riskfritt arbetssätt. Gruppen sammanträder 4 gånger per år för att följa upp och revidera handlingsplan samt arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

AW
Agneta Wittlock
2019-05-22
Agneta Wittlock