12 miljoner till CLINTEC forskare --- Pauliina Damdimopoulou

Publicerat 2018-11-16 13:09. Uppdaterat 2018-11-19 07:54This page in English
Pauliina Damdimopoulou

Pauliina Damdimopoulous forskargrupp på enheten för obstetrik och gynekologi på CLINTEC tilldelades 12 miljoner kronor från forskningsrådet FORMAS för ett projekt om kombinationseffekter av kemikalier. Det är väl känt att vår miljö innehåller tusentals olika industriella kemikalier vilket leder till exponering för omfattande blandningar av kemikalier i befolkningen. Men blandningseffekten, eller den så kallade cocktail effekten, tas inte hänsyn till i kemikalieriskbedömningen. Kemisk hälsoriskbedömning bygger på bedömning av enskilda kemikalier, även om experimentella studier har visat att kemikalier kan ha additiva effekter. FORMAS satsade 120 miljoner på forskning som skapar ny kunskap om kombinationseffekterna och finansierade 10 projekt varav två på Karolinska Institutet.

Damdimopoulou kommer att kartlägga hur blandningar av plastkemikalier phthalater påverkar kvinnans fertilitet. Studierna är baserade på in vitro odlingar av ovarievävnad och livmoderns slemhinna. Vidare studerar hon huruvida blandningskompositionen påverkar resultaten, farokarakteriseringen och riskbedömningen. Projektet kommer att pågå i fyra år och bygger på ett samarbete mellan forskare från Sverige, Estland och USA.

Länk till FORMAS

Länk till Damdimopoulou hemsida

Obstetrik