Skip to main content

Utbildning på BioNut

Institutionen för biovetenskaper och näringslära bedriver forskning och utbildning inom medicinsk vetenskap inkluderande molekylär endokrinologi, cancerbiologi, funktionsgenomik, systembiologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition.

Institutionen erbjuder en internationell utbildnings-och forskningsmiljö där ca 300 forskare, studenter, administrativ och teknisk personal är verksamma.

Kontaktpersoner utbildningen Bionut

WA
Webb Admin
2015-06-09