Skip to main content

SCAMPI

SCAMPI – The Smart City Active Mobile Phone Intervention

Nästan hälften av alla vuxna i Sverige rör sig för lite. Att inte ha en tillräckligt hög nivå av fysisk aktivitet kan göra att man drabbas av ohälsa. Tidsbrist är en stor anledning till att många inte hinner med att vara fysiskt aktiva. Aktiv transport kan därför vara ett sätt att öka den fysiska aktiviteten. Aktiv transport innebär att man väljer att gå eller att cykla när man ska ta sig till och från platser.

Idag använder många personer smarta telefoner vilket gör det möjligt att främja fysisk aktivitet via mobilapplikationer (appar). Syftet med SCAMPI är därför att undersöka om en app där resvanor registreras kan stödja personer att oftare välja aktiv transport och på så sätt öka sin fysiska aktivitet.

Hur går studien till?

SCAMPI pågår under 6 månader och deltagarna kommer under denna period att ha tillgång till appen som registrerar resvanor. Hälften av deltagarna kommer under de första 12 veckorna att få meddelanden genom appen. Meddelandena innehåller stöd och tips för mer aktiv transport i vardagen. Kontrollgruppen kommer att ha tillgång till samma app men utan att få meddelanden. Kontrollgruppen kommer istället att få meddelandefunktionen efter att studien har avslutats.

Dokument