Skip to main content

Announce dissertation or half-time at MedH

Fill in the form so that we can publish the time for your dissertation or half-time at the department of Medicine, Huddinge in the KI Calender on ki.se.

Ärende
Välj om du vill annonsera en halvtidskontroll eller en disputation.
Här fyller du i övrig information du vill ska synas vid annonsering
KW
KI Webbadmin
2019-05-26