Veronica Svedhem-Johansson

Anknuten

E-post

veronica.svedhem@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Enheten för infektion och hud

Institution

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7