Urban Fläring

Anknuten

E-post

Urban.Flaring@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Eriksson I Lars grupp - Anestesiologi och intensivvård

Institution

Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3

Besöksadress : C/O Karolinska Universitetssjukhuset, Anestesi- Och Intensivvårdsavdelningen 171 76 Stockholm
Postadress : Institutionen för fysiologi och farmakologi (FYFA), C3, Eriksson I Lars grupp - Anestesiologi och intensivvård, Anestesi- Och Intensivvårdsavdelningen 171 76 Stockholm