Tore Midtvedt

Anknuten

E-post

Tore.Midtvedt@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Lars Engstrand grupp

Institution

Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC), C1

Besöksadress : Visionsgatan 4 171 64 Solna