Thomas Nixon

IKT-pedagog

Telefon
08-524 860 19
E-post

Thomas.Nixon@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

IKT-pedagogiskt stöd

Institution

Undervisning och Lärande Uol (TL)