Svante Granqvist

Lektor

E-post

svante.granqvist@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Enheten för logopedi

Institution

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset, F 67 141 86 Stockholm