Susanne Månér

Anknuten

Telefon
08-517 752 52
E-post

Susanne.Maner@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Patologi övriga forskare

Institution

Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), K7