Stephan Rössner

Professor

E-post

Stephan.Rossner@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Enheten för metabolism

Institution

Institutionen för medicin, Huddinge (MedH), H7