Sara Berg De Canesie

Adjunkt, adjungerad

E-post

sara.berg.de.canesie@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2

Institution

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23 141 52 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2, 23300 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23 B 141 52 Huddinge