Sandra Jernström

Postdoc

E-post

sandra.jernstrom@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Forskargrupp Kallioniemi, Olli

Institution

Institutionen för onkologi-patologi (OnkPat), K7