Sandra Ekstedt

Forskarstuderande

E-post

sandra.ekstedt@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar

Institution

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Karolinska Universitetssjukhuset, B 53 141 86 Stockholm