Rikard Wicksell

Forskargruppsledare

E-post

Rikard.Wicksell@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Psykologi Wicksell

Psykologi

Institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8