Patrik Eliasson Sundblom

Systemutvecklare

Telefon
08-524 822 35
E-post

patrik.eliasson.sundblom@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

C8.Biobanken.Kund och IT

Institution

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8