Ninoa Malki

Doktorand-L

Telefon
08-524 871 27
E-post

Ninoa.Malki@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

C8.MEB.Sparén

C8.Administration.IT

Institution

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8