Nada Hanna

Forskarstuderande

E-post

nada.hanna@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Global Hälsa

Institution

Institutionen för folkhälsovetenskap (PHS), K9