Miina Ojansivu

Anknuten

Telefon
+358-(0)504947925
E-post

miina.ojansivu@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Molly Stevens grupp

Institution

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), C2