Magnus Björkholm

Professor, senior

E-post

Magnus.Bjorkholm@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Forskargrupp D Xu

Institution

Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2

Besöksadress : Bioclinicum J6:20, Akademiska Stråket 1, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 64 Solna
Postadress : Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2, Forskargrupp D Xu, Bioclinicum J6:20, Visionsgatan 4, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 64 Solna
Leveransadress : Bioclinicum J6:20, Visionsgatan 4, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 64 Solna