Marie Weigardh

Adjunkt

Telefon
08-524 888 57
E-post

Marie.Weigardh@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Sektionen för fysioterapi

Institution

Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1