Martin Jonsson

Doktorand

E-post

martin.k.jonsson@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Centrum för hjärtstoppsforskning / J Hollenberg

Institution

Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2