Marita Löfgren Harringe

Universitetsadjunkt

E-post

Marita.Harringe@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Idrottsmedicin

Institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK), K1