Malena Loberg-Haarhaus

Anknuten

E-post

malena.loberg-haarhaus@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

Forskargrupp M Wahren-Herlenius

Institution

Institutionen för medicin, Solna (MedS), K2

Besöksadress : L8:04, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 17176 Stockholm
Leveransadress : L8:04, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 17176 Stockholm