Behrang Mahjani

Anknuten

E-post

behrang.mahjani@ki.se

Organisatorisk tillhörighet

C8.MEB.Pawitan

Institution

Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8